Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Michał B. Paradowski, PhD, DLitt   中文简历

华沙大学应用语言学研究所

职位: 副教授
学系: 外语研究
办公室: 00.108室
电子邮件: michal.paradowski(-at-)uw.edu.pl
2016/2017 访问学者
Department of Second Language Studies, Indiana University Bloomington

学历

 • 波兰华沙大学英语硕士(最高荣誉)
 • 波兰华沙大学语言学博士
 • 波兰华沙大学语言学特许任教资格

研究兴趣
»  应用语言学:

 • 外语教学法
 • 教学语法
 • 对比语言教学法
 • 语言意识
 • 第一,第二及第三语言学习
 • 普遍语法
 • 语言迁移
 • 双语及多种语言的各方面
 • 语块的运用
 • 非母语教师在语言教学上的作用
 • 跨文化语用学
 • 应用语言学研究方法

»  理论语言学及认知科学:

 • 复杂性科学与社会网络分析
 • 语言现象的数学模型
 • 衍生句法
 • 语言特征类型学
 • 语料库语言学
 • 人工认知系统
 • 英语作为通用语

教师及翻译人员培训师,电视英语教学顾问。曾一百四十多次获邀于世界各地演讲。地点包括欧洲(奥地利,比利时,波斯尼亚和黑塞哥维那,法国,冰岛,意大利,波兰,西班牙,瑞典,瑞士,英国),西亚(伊朗,沙特阿拉伯),东亚(中国 – 上海外国语大学,电子科技大学,北京师范大学,北京语言大学,广东外语外贸大学,华南理工大学;香港 – 香港教育學院/香港教育大学,香港浸會大學,香港樹仁大學,香港城市大學,香港大學,香港中文大學,香港理工大学,明爱专上学院;澳門 – 澳門理工學院,旅遊學院;台湾 – 國立成功大學,臺灣科技大學,國立中正大學,文藻外語大學,明爱专上学院,国立政治大学,天主教辅仁大学,淡江大学,明志科技大学,长荣大学,高雄医学大学,中山医学大学;马來西亞,新加坡 – 新加坡国立大学;泰国 ,越南;日本,韩国),非洲(阿尔及利亚,摩洛哥,南非),美洲(美国,加拿大)。

官方网页
著作
其他线上文章